0709 - 72 91 47hunderverk@outlook.com

Tjänster

Tjänsteutbud

Genom mitt företag HUNDERVERK, så erbjuder jag tjänster inom inlärning, beteendeträning, utveckling och kommunikation för alla typer av hundar och deras ägare. Om du har problem med din hund, så har jag lösningen. Jag kan hjälpa dig som har hundproblem och en så kallad problemhund. Mitt arbete går ut på att jag analyserar problembeteenden och ger dig som hundägare  individuella och konkreta träningsprogram. Dessa program följs regelbundet upp. Detta för snabba och lyckade resultat. Jag ger dig verktygen för ett positivt hundägande.

Om du vill veta mera om de tjänster, som jag erbjuder, så rekommenderar jag dig att kontakta mig. Jag kan ge dig tips och råd kring ditt hundägande. Det skall vara spännande och inspirerande att äga hund. Tillsammans kan du och din hund få det trevligt och mysigt ihop. Detta bygger på att ni förstår varandra och om ni inte gör det bäddar det för problem, som jag kan hjälpa dig att lösa.